Poškozují popínavé rostliny fasády a zdi budov ?

02.11.2014 15:53

Popínavé rostliny na fasáděDost často při výsadbě popínavách rostlin ke zdi stavby uslíšíte námitky, že pnoucí rostliny svými přísavnými kořeny poškozují zdivo. Přísavné kořímky nejsou v pravém slova smyslu kořeny, neboť rostlina jimi nepřijímá ani živiny, ani vláhu. Slouží pouze k přidržení na opoře. Nejlepším důkazem toho je, že staré budovy, hrady a zámky,které jsou obrostlé břečťanem, divokým vínem (Parthenocissus tricuspidata) nebo psím vínem (P. quinquefolia), netrpí poškozením omítky, i když jsou porostlé ne několik, ale několik desítek i sta let.

Opak je pravda. Pnoucí rostliny chrání nejen zdi, ale i omítku. Výše jmenované rostliny mají listy uspořádané tak, že se pěkně překrývají, takže i nejprudší déšť po listech sklouzne a zeď zůstane suchá. Stejně nemůže být řeč o zvlhnutí základů, neboť zejména stále zelené rostliny zem u základů přímo vysušuji.
Některé druhy, jako břečťan a samopnoucí divoké víno, milují severní a západní stranu, odkud přicházejí studené větry. Vítr naráží na listy a tím chrání i před prochládáním. Na druhé straně druhy, které vysazujeme na jižních zdech, poněvadž milují přímé slunce, jako např. Wistaria, chrání zdivo před přehříváním v letních měsících. Nejenom zeď pod ochranou listí je chladnější, ale projevuje se chládek i. uvnitř místnosti v parních letních dnech. Zkušenosti ukázaly, že škody na zdivu a na omítce vzniklé přílišným kolísáním teplot, jsou mnohem menší na zdech chráněných pnoucími dřevinami.

—————

Zpět


Přísavník na fasáděJeště je zapotřebí upozornit na to, že břečťan má rád hrubou omítku. Tím se ušetří na práci s omítkou, Máme-li omítku hladkou, popřípadě ještě natřenou latexem nebo jnou moderní fasádní barvou, je lépe použít samopnoucí divoké víno (Parthenocissus tricuspidata), protože to se dokáže pnout i po tak hladké stěně jako je vyhlazený mramor.
Daleko větší počet v letošním roce popsaných pnoucích dřevin, jimiž lze zkrášlit a chránit zdi budov, postrádá přísavné kořínky, takže pro ně musíme pořídit opěry, po kterých se pnou. Jde tu většinou o druhy, které milují slunce. Opěry však nesmějí být příliš těsně u zdivá, zejména, je-li omítka natřena moderní fasádní barvou, což dne su zateplených fasád bývá pravidlem. Není tu nebezpečí pro zdivo, ale pro rostliny, protože latex se silně přehřívá a není-li stěna chráněna hustým listovím, může nastat poškození rostliny .
Nemějme tedy obavy z používání pnoucích dřevin na budovách. Velmi přispějí i ke zkrášlení nemoderních budov, zvláště stojí-li o samotě, a lze jimi odstranit všechny chyby krásy i jednotvárnosti dnešních novostaveb.Doporučujeme : Zahradní jezírka Zahradnictví Polička Exotické rostliny